(◡‿◡✿)دلـ نوشتهـ يهـ دخــ❤ـملـ خوشملـ(◡‿◡✿)
❤خــآطراتـ دخترونهـ❤

 

 

سلامـ بـ همــــه اینـ وبمـ چند تــــ ا شرایط داره:

-بـ ا وبـ هایِـ دخملـ ونهـ میلینکـ م.

 -نظـ ر انتقادیـ تکراریـ و...ندینـ

 بدونـ نظــــــــــــــرخارجـ نشو.

 همینآ دیگهـ بــــــــابـــــــــــای

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

شِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے شِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے شِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے شِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے شِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے

پنج شنبه 4 اسفند 1398برچسب:, | 15:2 | DokhmaleH sHeyt00n❤ツツ❤ |

 چرا یک دانشجو نمی تواند درس بخواند؟ /طنز leila-diyako 

 
سال ۳۶۵ روز است در حالی که:
۱- در سال ۵۲ جمعه داریم و میدانید که جمعه ها فقط برای استراحت است به این ترتیب ۳۱۳ روز باقی میماند.
۲- حداقل ۵۰ روز مربوط به تعطیلات تابستانی است که به دلیل گرمای هوامطالعه ی دقیق برای یک فرد نرمال مشکل است. بنابراین۲۶۳ روز دیگرباقیمیماند.
۳- در هر روز ۸ ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعا”۱۲۲ روز میشود. بنابراین ۱۴۱ روز باقی میماند.
۴- اما سلامتی جسم و روح روزانه ۱ ساعت تفریح را میطلبد که جمعا”۱۵ روز میشود. پس ۱۲۶ در روز باقی میماند.
۵- طبیعتا ”۲ ساعت در روز برای خوردن غذا لازم است که در کل ۳۰ روز میشود. پس ۹۶ روز باقی میماند.
۶- ۱ ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افکار به صورت تلفنی لازم است. چراکه انسان موجودی اجتماعی است. این خود ۱۵ روز است. پس ۸۱ روز باقی میماند.
۷- روزهای امتحان ۳۵ روز از سال را به خود اختصاص میدهند. پس ۴۶ روز باقی میماند.
۸- تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف دست کم ۳۰ روز در سال هستند. پس ۱۶ روز باقی میماند.
۹- در سال شما ۱۰ روز را به بازی میگذرانید. پس ۶ روز باقی میماند.
۱۰- در سال حداقل ۳ روز به بیماری طی میشود و ۳ روز دیگر باقی است .
۱۱- سینما رفتن و سایر امور شخصی هم ۲ روز را در بر میگیرند. پس ۱ روز باقی می ماند.
۱۲- یک روز باقی مانده همان روز تولد شماست. چگونه می توان در آن روز درس خواند؟
http://up.patoghu.com/images/hmp45e8qpxbo97rvlcbh.gif(مهسا)http://up.patoghu.com/images/hmp45e8qpxbo97rvlcbh.gif
شنبه 17 بهمن 1398برچسب:, | 18:42 | |

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

سـيلام به همگى. شِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے

امــروز اومدم تا بــهتون بگم يه وبلاگ عـشکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآـشقولانه درست كردم.شِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے

اگه بهش سر بزنيد خيلي خوشحال ميشمشِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے

www.allstar-girl.loxblog.com

دُخـتَرے باڪَفش ها ےآلـ☆استآر


 

یک شنبه 6 فروردين 1398برچسب:, | 13:35 | DokhmaleH sHeyt00n❤ツツ❤ |

اِے پـِسَرانـ ـے کــِﮧ :

 

شَلـوآرهـآے صـورَتـے وَ سـُرפֿـآبـ ـے وَ سـَبـزفَـسفرے وَ بَــنَفش اَز

کَـتـاטּ وَ غِـیره بَر تــَטּ مـ ـے نمـآیـید وَ اَز

    פֿـود عَکـسـآے فــَشـטּ وَ פֿـشـِטּ مــ ـــے گـیـریـد

 آیـآ بـ ـِـﮧ رآستـے بـآ خَ ـود مـ ـے اَنـدیشـید فـَردا روز کـ ــِﮧ فـَرزَنـدانتـاטּ

 ایــטּ عـَکـس ـهـآ رآ مـ ـے بــینـَند

 اَز شـُمـآ دو هـِزار ح ـسـآبـ مـ ـے بـَرنـد؟

 بـ ابــ آی مـا سیبـ ~ ـیل داشتـ !

خَ ـط اُتـوے  شـَلـوار پـآرچ ـﮧ ایـﮧ دَمپـآ گـُشـآدش هـنــدونـ ـﮧقـاچ  

مـ ـے کـَرد

عـآقبتـموטּ ایــטּ شـُد!:

شـُمـآ کـُلـآ هـَر ج ـور راحــَتیـטּ یـﮧ وَقتـ خ ـجـآلَتـ نَکشیـنـآآزشتـﮧ

 

چـِ قـَد تو ایـטּ دورهِ زَمـونـِ هَـمـِه نـامـَرد شـُدَטּ!||

آتـ ـے جـوטּ دوشِتــ دآلَمـ..

چهار شنبه 28 تير 1391برچسب:, | 12:47 | DokhmaleH sHeyt00n❤ツツ❤ |

                                           شکلکــ مهساییســـلومـ خوجــــلـآ

                       شکلکــ مهسایی حــــآلتوטּ خـوفـ؟میـבرسـیـטּ بــآ امتحـــآنــآے کسلـ کننـבهـ!!

                               شکلکــ مهسایی خیلے وقتـ بــــود کـﮧ آپـــ نــَـکلـבهـ بــــودґـ..شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز    

                       شکلکــ مهسایی خــو:دلــــґ تنگیـــבهـ بـــــود وآستوטּ בیجـﮧ!!!شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز   

                شکلکــ مهسایی اِمـــــوزمـ امتحـــآטּ عربیـــمو خــــوفـ בآבمــ.ایشــــآلــآ20 میشـґ  

                   شکلکــ مهسایی بعـבاز ظـــهر هَمـ رفتـــمـ زبـــــآטּ...هیــــ بگیـ  نگیـ بـבکـ نبـــوב!شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز

               شکلکــ مهسایی بعـבشــــــمـ رفتمـ خـــونـﮧבوستـ جونیمـ(مهرنوشــیـ)

          شکلکــ مهساییבوستــــــمـ عجیبـ ســــــوتیے בآב کـﮧنزבیکـ چنـבســـآعتـ בآشتمـ میخنـבیـבمــ.

          شکلکــ مهسایی میگفتـــ خـــآلمـ اَکثـــر جــآهــآیـ صورتشـــو عملـ کرבهـ یــآ یـﮧ בستے توشـ برבهـ شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز  

                  شکلکــ مهسایی مـטּگفتمـ مثلـا  چــےکــآر کـــرבهـ؟شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز     شکلکــ مهسایی گفتـ:مثلـا בمـــآغشو عملـ کرבهـ خـآلیـ رو کهـ رو چونشـ بوבهـ بردآشتهـ.בنـבونـآشو اپیلــآسوטּکرבهـ.شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز              شکلکــ مهسایی گفتمـ چیکـــار کرבهـ؟! اوטּ وقتـ فهمیــב چهـ سوتے בاבهـ!!                        شکلکــ مهسایی بعـבشـــمـ رفتـــیـґ کمیـ خرخونے کلـבیـــمـ وآسـﮧ امتحـــآטּ...                  شکلکــ مهسایی خیلے בوکســتوטּ בآرمـ بچـﮧهـــ ـــآ!

                                          شکلکــ مهسایی بــــــــرمـ کمے لـآلــآ کنـــــــمـ.بـــــــآےبــــــآے!شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز

    

شکلکــ مهسایی

دَهـاטּ  ڪـﮧ به سُخَــטּ باز کَــ ـرد

بوےِ رفتــטּ را احسآس کَردمـ

و مَــטּ چـﮧ کودکانـﮧ فکـر کردمـ

با آدامس نعنایےِ  مےِ شود

سَرنوشــتـ را تَغییر داد...

سه شنبه 16 خرداد 1391برچسب:, | 21:7 | DokhmaleH sHeyt00n❤ツツ❤ |

ســ ـلـآمـ  به همگی دوکـــس جونیا!...

 

 

چه خـــفلا؟خوفینـ؟شکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآ

عید دیدنی هاتونو کردینـ؟

خو:بریمـ سراصلـ مطلبـ:звездочка

امروز گفتم چندتا عکس از Robert Pattinsonبازیگر موردعلاقم بذارم...

 

rksp7vo5wq1zhrukcg87.jpg

rpattz.jpg

59201_11__1.jpg

قربونش برم من!!شکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآخـشکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآيلـى دوستش دالم!!شکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآ

.jpeg

robert_pattinson_and_kristen_stewart_it_must_be_true.jpg

 

دوست جونیام:دو ســـــت دالم بدونم تاحالا چه فـ یلم هایی ازشون دیدین؟؟

چهار شنبه 9 فروردين 1391برچسب:, | 1:13 | DokhmaleH sHeyt00n❤ツツ❤ |

ســـيلام به روي ماهتون.... leila-diyako

چـــطول مـــطولين؟leila-diyako

امروز يه بـ ـازى تو قسمت نظرات براتون گذاشتم...leila-diyako

هم سوال بپرس هم جواب نفر قبليتو بده...   leila-diyako

حتما بريد و بازى كنين خـــوش ميگذره....leila-diyako   

  شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز

چهار شنبه 10 اسفند 1390برچسب:, | 20:33 | DokhmaleH sHeyt00n❤ツツ❤ |

 سيلام به همتوووونمن با يه اپ خيلي متفاوت اومدم.....

خواهش ميكنم اگه زير 18 سالي نيگا نكن...http://up.patoghu.com/images/3b3d5s7r65r11hgo5beg.gif

اخه...خيلي ترسناكه........

 من خودم عكساي ترسناك خيلي دوست دارم....

اگه دل و جرئتشو داري بگو تا رمزو بهت بدم....

 فعلا باي باي...

ادامه مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.
امروز يه اپ متفاوت گذاشتم.... فقط بايد رمز داشته باشين:)

ادامــﮧ مطلب
پنج شنبه 4 اسفند 1390برچسب:"اپ ترسناک","+18, | 17:51 | DokhmaleH sHeyt00n❤ツツ❤ |

 

گاهی وقتا اونقدر به ناخوشی عادت میکنی که وقتی خوشی، به خوشی هات شک میکنی...

استرسه تموم شدن خوشی هات، خوشیو فراری میده...

حالا خوشی بدو تو بدو...پشتتم ناخوشی دنبالت...خوشیتو میبینی که داره میره و بهت پوزخند میزنه...

بیخودی نیروتو صرف گرفتن خوشی میکنی...اون از تو تندتره...

خستگی نگهت میداره...

خوشیتو میبینی که داره میره و بهت پوزخند میزنه...

دیگه ناخوشی بهت رسیده...

میبرتت تو بستر دردو بهت تجاوز میکنه...

هیشکی تورو از آغوش کثیفش بیرون نمیکشه،حتی خدا.انگار این هم بستریه حروم جزء واجباته...

حالا آبستن ناخوشی هستی...

به فکر سقط نباش چون باز آبستن میشی...

به دردش نمی ارزه...(مهسا)چهار شنبه 26 بهمن 1390برچسب:, | 19:33 | DokhmaleH sHeyt00n❤ツツ❤ |

اين منم...

دختري از جنس غم...
چشماني دارم به رنگ صداقت...
پوست من رنگ طلوع...
لبم عاصي از بوسه هاي دربند...
موي من نوازشگاهه دستان بيرحم دروغ...
و دستانم تهي از لمس عشق...
روي تنم نوشته:نوازش ممنوع...
نداي قلب من اينست:عاشقي هرگز...
اين منم...
دختري هم بستره درد...   

(مهسا)

چهار شنبه 26 بهمن 1390برچسب:, | 18:28 | DokhmaleH sHeyt00n❤ツツ❤ |

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد